Els nostres tècnics i enginyers són experts en una varietat de disciplines dins de la indústria automotriu i manufacturera, cosa que ens permet oferir solucions a mida. Ja sigui en processos d’embotició i estampació, tall per làser, unions mitjançant soldadura o reblons, o tècniques de punxonat o plegat CNC, els nostres especialistes estan preparats per dissenyar projectes que garanteixen els millors resultats.

A FIPO, enriquim els processos de manipulació de metalls per assolir la plena satisfacció dels nostres clients, afegint un valor inigualable.

Comptem amb un equip de professionals tècnics altament qualificats i col·laboradors experts dedicats a garantir des del principi la industrialització amb èxit de components tecnològicament avançats. A FIPO, aportem un valor diferencial als processos de manipulació de metall, prioritzant sempre la satisfacció dels nostres clients.

Els tècnics i enginyers de FIPO tenen una especialització en diverses àrees dins del sector metal·lúrgic, cosa que ens permet donar solucions a mida. Des de l’embotició i estampació fins al tall per làser, passant per unions mitjançant soldadura o reblons i operacions de punxonat o doblegat, els nostres experts dissenyen projectes que prometen els resultats òptims.

En vols saber més?